Pilotstudie

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2018 - #5

Tjust Behandlingsfamiljer har startat en pilotstudie med syfte att undersöka hur relationsfaktorer påverkar behandlingsutfallet hos våra placerade barn och ungdomar. I studien filmar vi samspelssituationer och intervjuar både behandlingsföräldrar och de unga. Vi vill med studien bättre kunna förstå hur faktorer som lyhördhet och reflektionsförmåga sammanhänger med förändring av psykiatriska symptom, adaptiva färdigheter i vardagen och självbild.