Utbildning i Nya Kälvesten breddar verksamheten

Denna artikel är del 1 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #1

Kalvesten

Ytterligare fem medarbetare hos Tjust Behandlingsfamiljer har under hösten gått utbildning i  Nya Kälvesten. Att vi nu har fler utbildade medarbetare på våra respektive kontor gör att vi kan använda metoden i större utsträckning än tidigare i vårt utredningsarbete av blivande behandlingsfamiljer.

Nya Kälvesten är en utredningsmetod framtagen och anpassad till Socialstyrelsens initiala bedömningsinstrument av familjehem, BRA-fam och BBIC. Metoden innehåller bland annat en intervju med ett tre-generations perspektiv och med betoning på anknytning, mentalisering och affekter. Stor vikt läggs vid hur man berättar sin historia.

Kvalitetssäkring

Intervjun ska ses som en del i ett utredningsarbete för att bedöma blivande familjehem, och kräver två intervjuare som intervjuar paret samtidigt. Intervjun är kontakt- och relationsskapande och kräver att den analyseras av en utomstående certifierad analysperson med gedigna kunskaper i ovanstående teorier. Nya Kälvesten får inte användas eller analyseras utan att man är utbildad i metoden, allt i syfte att kvalitetssäkra intervjuformuläret och metoden.