Värdefullt erfarenhetsutbyte när behandlingsföräldrar utbildades

Denna artikel är del 2 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #1

Etthem

I Västervik har 11 av våra anställda behandlingsföräldrar deltagit i familjehemsutbildningen Ett hem att växa i. Med flera deltagande erfarna behandlingsföräldrar fick de nya behandlingsföräldrarna i gruppen dessutom många värdefulla tips och råd som bonus.

Utbildningen, framtagen av Socialstyrelsen, är uppdelad på åtta halvdagar och åtta avsnitt och avser att ge en grund i  vad det innebär att vara familjehem och vad som är trygg och säker familjehemsvård. Utbildningen beskriver ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna och berör uppdragets alla viktiga delar. Utbildningen bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänsten. Barns egna upplevelser och erfarenheter har också tagits tillvara i materialet.

Värdefullt utbyte

Under utbildningen har fakta och information blandats med reflekterande grupparbeten och vi har haft många långa och givande diskussioner. På utbildningen medverkade nya behandlingsföräldrar men vi hade också nöjet att få med flera av våra erfarna behandlingsfamiljer, vilket medförde ett värdefullt erfarenhetsutbyte och möjliggörande för våra nya familjer att få beskrivningar och exempel direkt från sina mer erfarna kollegor.