Ny medarbetare stärker kvalitetsarbetet

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #2

Konny

Tjust Behandlingsfamiljer välkomnar Konny Lindblom som ny utvecklingsledare i företaget. Tjänsten är nyinrättad och kommer ge oss ytterligare resurser att följa upp och utveckla vårt kvalitetsarbete, säger företagets VD Fredrik Lindwall. Konny kommer att verka mellan de olika kontoren och vara ett stöd för ledningsgrupp och de fyra platscheferna.

En medarbetare med mycket erfarenhet
Konny Lindblom är beteendevetare med en master i psykologi och har läst bland annat juridik samt folkhälsovetenskap. Han har bred erfarenhet av ledning och kvalitetsutveckling inom vård- och omsorgsarbete och flera års erfarenhet från socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt från öppenvårdspsykiatrin. Konny har även erfarenhet från styrelsearbete från den privata vård- och omsorgsbranschen samt arbetat som VD för en privat vård- och omsorgsverksamhet.

Senast kommer Konny från en tjänst som affärsutvecklare för ett bolag som tar fram digitala journal- och kvalitetsledningssystem. Konny har också en bakgrund som utbildare och föreläsare i frågor som rör kvalitet och utveckling i vår bransch. Från sin tid som styrelseledamot i branschorganisationen Svenska Vård har han även varit sakkunnig i frågor som rör äldrevård och missbruksfrågor.