Forskningsprojekt är beviljat medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Denna artikel är del 1 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #3

I samarbete med Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande (IBL) på Linköpings universitet, bedriver Tjust Behandlingsfamiljer forskning om effekter av vår behandlingsmodell. I konkurrens med andra projekt har vi nu erhållit medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset under ett år framöver. Medlen kommer att användas för att studera hur relationsfaktorer hänger samman med utfall av behandlingen i vår behandlingsmodell som vi döpt till Treatment By Foster care (TBF). 

Datainsamling påbörjad

Datainsamlingen är påbörjad men mycket arbete återstår. Vi filmar samspelssituationer med de placerade  unga och deras behandlingsföräldrar samt intervjuar dem om deras relation var och en för sig. Proceduren upprepas vid tre tillfällen med ett halvår emellan för att undersöka om relationen förändras eller inte. Filmerna och intervjuerna kommer att skattas av oberoende observatörer med metoderna Emotional Availability Scales och Reflective Functioning Scale. Data från dessa skattningar kommer också att jämföras med förändring av barnpsykiatriska symptom, självbild och adaptiva färdigheter i vardagen. 

Detta är ett resurskrävande sätt att forska men ger bättre kvalitet i forskningen än att enbart använda sig av till exempel skattningsskalor. Vi hoppas också kunna använda materialet i kvalitativa studier för att kunna förstå mer av hur relationsfaktorer sammanhänger med utfall av behandlingen. 

Vi är väldigt glada och tacksamma över att Stiftelsen Allmänna Barnhuset valt att stödja projektet och möjliggöra den här studien! 

Anna-Karin Åkerman

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut

Handledare och lärare i psykoterapi 

Doktorand i klinisk psykologi, Linköpings universitet