Tjust behandlingsfamiljer tänker på miljön!

Denna artikel är del 2 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #3

Tjust behandlingsfamiljer vill verka för ett hållbart samhälle genom att aktivt arbeta med olika miljöfrågor i verksamheten. De senaste tre åren har vi bland annat haft fokus på de interna transporterna som verksamheten har. Vi har succesivt satt upp strängare miljömål för oss själva som vi har lyckats nå upp till varje år. 

När vi ser på våra egna fordon har vi målsättningen att minska utsläppen av kväveoxid, koldioxid och kolmonoxid. Det är glädjande att se att vi även under föregående år nådde upp till de krav vi har satt upp till oss själva.

Byter till elhybrid-bilar

För att bli ännu bättre och för att kunna nå nya strängare krav under 2019 har vi nu bytt ut fyra bilar i vår fordonspark till Toyota Corolla Elhybrid. Två av bilarna har levererats till vårt kontor i Vimmerby medan Norrköping och Jönköpingskontoret fått var sin.

Little boy holding soil and plant in the park