Från familjehemsplacering till vuxenliv

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #4

Övergången från familjehemsvård till vuxenliv är många gånger komplicerad. På ostadiga ben måste den unge söka sig ut i samhället och klara av en massa nya saker. Studier visar att det är otroligt viktigt att få rätt stöd när det är dags att lämna familjehemmets trygga väggar.

Även om unga i familjehem är en heterogen grupp, som är familjehemsplacerade av olika skäl och med olika förutsättningar, är det vanligt att nätverket runt den unge är tunt. Detta blir påtagligt när det är dags att lämna familjehemmet. Många unga har också svårt att ta emot hjälp och stöd från omgivningen även om den skulle erbjudas, vilket inte är självklart. 

Behovet av stöd ser olika ut
I en stor nationell studie från USA undersökte man livssituationen för 17-åringar som var inskrivna i familjehemsvård (Shpiegel & Ocasio, 2015). Studien visade att 39% kunde beskrivas som kompetenta/motståndskraftiga; alltså en ganska stor grupp men ändå färre än hälften. De gick i skolan och hade fungerande vardagsliv, åtminstone till det yttre. 19% hade drogproblem, 14% var frihetsberövade, 13% hade varit eller var hemlösa och 15% kategoriserades som en multiproblemgrupp. 

Forskarnas slutsats var bland annat att det verkligen behövs insatser för unga som ska ta sig vidare till ett fungerande vuxenliv, och att behovet av olika typer av stöd ser mycket olika ut. De lyfter också fram att även i den tillsynes välfungerande gruppen kan det finnas en hel del internaliserande problematik (depression, ångest) som inte framkommit i denna studie och som kanske inte märks utåt så mycket.