Kvalitetsrapport för 2018 släppt

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #4

Nyligen har vi kunnat presentera vår Kvalitetsrapport för 2018 och det är med glädje vi konstaterar att våra behandlingsresultat visar sig fortsatt framgångsrika! 

Bättre skolresultat

Som en del av vårt kvalitetsarbete, följer vi upp de ungas skolarbete via ett tätt samarbete med skolan. I vår rapport kan vi bland annat berätta att 65% av de utskrivna når alla mål i skolans kärnämnen. Före placering var det ingen som nådde alla mål. Vi kan även se att 100% av de inskrivna har förbättrat sin närvaro i skolan.

Ungdomarna mår bättre

Vi kan se en fortsatt positiv utveckling i måendet hos våra unga. Depression och nedstämdhet har minskat med 38%. Uppfattningen av självbilden har ökat med 19% och ångesten har minskat 24%. Även normbrytande beteende har minskat med 40%. Vi är särskilt glada att forskning ger stöd för att våra insatser gör skillnad när det gäller ungdomarnas egna upplevelser av sina problem och psykiska mående. 

Verksamheten håller hög nivå

Genom en uppföljning som gjorts av SSIL under 2018, framgår att våra uppdragsgivare skattat upplevelsen av vårt arbete högt. Vi får ett resultat på 8,4 av 10 möjliga som ett medelvärde på samtliga frågor. 

Vi är också särskilt glada åt att verksamheten omnämns som ett bra exempel i regeringens utredning kring LVU-vård och nya placeringsformer. Att verksamheten står modell för förslaget om behandling i familj känns extra bra.

Vi är väldigt glada åt den positiva utveckling vi ser hos våra barn och ungdomar samt att våra uppdragsgivare är nöjda med vårt arbete. Vi kan genom våra uppföljningar se att vi håller en jämn och hög nivå när det gäller effekterna på våra utskrivna ungdomar mätt med de psykologiska test vi använder. Detta tycker vi är viktigt då vi under tiden har utvecklat verksamheten och etablerat oss på fler ställen.