Hur påverkas barn av våld i nära relationer?

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2019 - #5

Den 2 oktober samlades behandlingsfamiljerna i Vimmerby och Västerviks på Astrid Lindgrens Värld för en gemensam föreläsning. Temat för dagens föreläsning var Våld i Nära relationer (VNR). 

Dagens föreläsare var behandlingssamordnare Robert Eriksson som kommer närmast från Socialtjänsten i Västervik, där han de senaste åren har arbetat med just dessa frågor. Han har haft grupper och enskilda samtal med förövare, utsatta och barn som har upplevt och/eller bevittnat våld. Just nu handleder han även Oskarshamn och Vimmerbys kommun i VNR-frågor. 

Psykiskt våld har störst påverkan

Föreläsningen inledes med att föreläsaren pratade om vad våld är och vilka typer av våld som finns. Det är inte, som de flesta tror, det fysiska våldet som dominerar i de familjer han har träffat på. Det finns så mycket mer och det är framförallt det psykiska våldet som oftast har den största påverkan på hur det går för barnen när de växer upp. Att leva under ständigt hot att något ska inträffa. Att ha en inre beredskap, som oftast inte går att ta på, utan den finns där som ett osynligt täcke över en. 

Frys, Fly eller Fäkta

Robert tog även upp vad det innebär att leva under denna stress och hur människor påverkas. Han pratade om det limbiska systemet som inte får komma ner i normalläge, utan är på helspänn hela tiden. Det limbiska systemet reglerar bland annat olika stämningslägen och social anpassningsförmåga. Vi människor har ju överlevt på grund av hur vårt försvar fungerar. Vi har de tre ”F:en” som står för ”Frys, Fly eller Fäkta”. Möter man en fara agerar man enligt någon av de tre F:en och när faran är över, kan man andas ut. De som lever under ständig stress från våld, kommer aldrig ner i denna avkoppling, de kan inte ta igen sig, utan stressen finns där hela tiden. Den gör sig hela tiden påmind och det gör även att vissa system stänger av. Stressen kan göra att vi börjar tappa minnet, sover sämre och känner att man inte hinner med det man vill i vardagen. Robert pratade även om personer som berättat om att de sökt hjälp på vårdcentraler, men inte tordas nämna hur det är hemma. 

Att växa upp i en otrygg miljö

Robert berörde hur det är att växa upp i denna miljö. Där belyste han anknytningsteorin och dess fyra anknytningsmönster och förklarade utifrån våldet vad dessa fyra mönster gör med framförallt barn. Hur barn snabbt anpassar sig och läser av situationer. Detta är, som nämnts tidigare, en otroligt stressig miljö för ett barn att vara i. Att kunna läsa av ansiktsuttryck, stämningar m.m. och hur detta till slut sätts ur spel på grund av att orken inte finns där. 

Barnen blir symptombärare

Efter de dryga tio åren som Robert har arbetat inom socialtjänsten och innan dess i skolans värld, så har han sett att man allt som oftast bara tittar på barnet. Vi ser inte till helheten, utan det är barnet som har problem. Robert vill poängtera att barnen kanske är en symtombärare över hur det är i familjen. Allt som oftast, så kopplas BUP in och sätter in medicin. Då löser vi ett socialt problem på kemisk väg. Sedan är det så att en del barn inte skulle klara sig utan sin medicin, men det kanske även måste till förändringar i förhållningsättet hemma. Annars kan det bli helt fel väg att gå. Kraftig stress orsakar PTSD och med de åren som Robert har arbetat med våld, så har han använt traumabehandling i arbetet med våldsutsatta med goda resultat.