”Ett hem att växa i” främjar trygg omsorg

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2020 - #1

Under hösten 2019 startade vi återigen utbildningen ”Ett hem att växa i”, en utbildning alla våra anställda behandlingsföräldrar får genomgå när de börjar jobba hos oss. Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial för grundutbildning till jour- och familjehem. Syftet är att främja trygg och säker vård för familjehemsplacerade barn- och ungdomar. 

Läromaterialet består av en bok som delas ut till familjehemmen och ligger till grund för hela utbildningen. Den bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänst, familjehem och placerade barn och ungdomar. 

Mötestillfällen möjliggör diskussion och erfarenhetsutbyte

Utbildningen, som innefattar åtta mötestillfällen á 3,5 timmar, innehåller teoretiska genomgångar och övningar, men också möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte, samt konkreta råd och tips till familjehemmen. 

I utbildningen får man också ta del av hur vi på Tjust behandlingsfamiljer arbetar med vår modell tillsammans med våra uppdragsgivare. 

Föreläsning om anknytning väckte reflektioner

Under ett mötestillfälle hösten 2019 höll Vimmerbys platschef och tillika psykolog, Charlotte Lindwall en föreläsning gällande anknytning. De 15 deltagarna var familjer från både Vimmerby-och Västervikskontoret. ”Gamla” behandlingsföräldrar som inte gått utbildningen tidigare, fanns också på plats och berikade  gruppdiskussionerna med erfarenheter och reflektioner kring aktuella frågor. 

Positivt att mötas över kommungränserna

I utvärderingen av utbildningen var ett stort antal deltagare positivt inställda till det faktum att man träffas över kommungränserna, de pekade på att det var nyttigt och roligt att i gruppdiskussioner få tid och tillfälle att ta del av varandras erfarenheter inom olika områden.

Ytterligare utbildningar

Vi som utbildningsledare är eniga om att utbildningen håller en hög kvalité och vi ser redan fram emot att få genomföra den med ett nytt härligt gäng framöver. Några av våra deltagare på utbildningen kommer vi få träffa igen redan i februari, då kör vi nämligen igång med internutbildningen ”Vägledande Sampel, basprogram, nivå 1”. En utbildning som alla våra anställda har möjlighet gå. Detta ser vi självklart fram emot.

Annika Karlén och Jennie Sjöblom

Annika har varit en del av TBF sedan 2008, under 10 år arbetade hon i rollen som behandlingssamordnare, men sedan 2019 jobbar hon som behandlingsledare/terapeut.

Annika håller bland annat i utbildningar som ”ett hem att växa i” och  ICDP, Vägledande samspelsutbildning för alla anställda och föräldrastödsprogram enligt ICDP med biologiska föräldrar.  Hon jobbar även med våra placerade ungdomar i MBT-grupp.

Jennie är socionom och har arbetat på TBF sedan 2016 som behandlingssamordnare, och sedan 2019 som rekryterkingssamordnare. Hon arbetade tidigare bland annat som LSS-handläggare för barn och ungdomar. Jennie utreder familjehem till alla företagets kontor, hon håller också i utbildningar som ”Ett hem att växa i” och nu även ICDP, Vägledande samspel. Tidigare har hon även jobbat lite med MBT- gruppen för våra ungdomar.