Filmer ska sprida kunskaper om verksamhetens arbete

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2020 - #1

Tjust Behandlingsfamiljer har sedan en tid tillbaka börjat producera filmmaterial, delvis för att kunna visa på de resultat verksamheten åstadkommer, men framför allt som en del av att sprida kunskaper om arbetssätt, metoder och internutbildningar.

Under hösten och vintern 2019 presenterades två filmer i syfte att visa på de positiva sidor som behandlingsföräldrarna själva upplever av att vara en del av Tjust Behandlingsfamiljer. 

Manusen utgår från intervjuer som gjorts med behandlingsföräldrar i organisationen, avsikten är att visa på att man kan göra skillnad som behandlingsförälder hos Tjust Behandlingsfamiljer. Filmerna visas bl.a. i sociala medier www.facebook.com/tjustbehandlingsfamiljer/.

Plattform med filmer i utbildningssyfte

I kommande projekt är målet att visa på det stöd som behandlingsföräldrarna får i sitt uppdrag, men också att ge allmänheten en större insikt i hur vissa yrkesgrupper inom verksamheten arbetar. I tillägg till de filmer som produceras i syfte att sprida kunskaper till allmänheten, kommer företaget bygga upp en kunskapsbank för de anställda. Här ska man samla internutbildningar i form av filmmaterial, på så vis kan man underlätta kontinuerlig fortbildning under anställningens gång. Under hösten 2020 planeras en egen Youtube kanal där företagets marknadsmaterial presenteras.