Medarbetare på kurs

Denna artikel är del 3 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2020 - #2

Under hösten 2019 hölls kursen ” Mentaliseringsbaserad terapi- teori och praktik” på Karolinska institutet i Stockholm.  Sju av våra medarbetare deltog i utbildningen som pågick under sammanlagt sju dagar.  På agendan stod föreläsningar, demonstrationer, seminarier och praktiska gruppövningar. Det hela avslutades med en examination bestående av hemtentamen och gruppdiskussioner i seminarieform. Kursen gavs av MBT- teamet Huddinges terapeuter och andra ledande svenska experter på mentalisering och MBT.

Utmanade men lärorikt

MTB-teamet visade på en stor kunskap och guidade deltagarna genom kursen med ett nyfiket förhållningssätt som bidrog till en lugn och trygg stämning bland eleverna. Samtidigt satte de gruppens kunskaper på prov då utbildningen till stor del byggde på rollspel, något som våra deltagare fann både utmanande och lärorikt. 

Vikten av mentalisering

Att arbeta mentaliseringsinriktad är något som Tjust behandlingsfamiljer anammat sedan en lång tid tillbaka. Det genomsyrar hela verksamheten och vi är övertygade om att det är gynnsamt, både för de placerade barnen och för organisationen i stort. Att mentalisera handlar mycket om att kunna se andra inifrån och sig själv utifrån. Det är ett bra sätt för att öka förståelsen såväl för sig själv som för sin omgivning. Förutom att kursdeltagarna fått en ökad medvetenhet och kunskap kring mentalisering, har det också fått med sig  nya samtalstekniker som de kan dra nytta av i sitt dagliga arbete. 

Vi önskar rikta ett stort tack till MBT- teamet och kan varmt rekommendera denna utbildning!