Det personliga mötet väntar

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2020 - #4

Utbildningsdagar, mässor och konferenser är inställda tills vidare för att minska smittspridningen. För oss på Tjust Behandlingsfamiljer är det personliga mötet väldigt viktigt. Därför deltar vi normalt sätt på konferenser och utbildningsdagar så mycket vi kan. Vårt digitala nyhetsbrev är därför viktigare än någonsin för att kunna nå ut till er.

Vi tror på det personliga mötet och de möjligheter som ett sådant innehåller.
Vi brukar delta vid olika konferenser och utbildningsdagar för att presentera oss och Tjust Behandlingsfamiljer.  I dagsläget är det tyvärr fortfarande inte möjligt på grund av risken för smittspridning av Corona.

Osäkerhet kring planerade aktiviteter
Som det ser ut just nu är alla mässtillfällen och de flesta konferenser inställda fram till och med oktober. Arrangörerna avvaktar med besked angående aktiviteterna som är planerade till november och december i år. Det känns troligt att även dessa kommer bli inställda. Vi ser fram emot att kunna mötas på ett mer personligt sätt framöver till dess är detta nyhetsbrev ett sätt för oss att kunna nå ut till er. Ni är alltid välkomna att kontakta oss på vår hemsida, https://www.tjustbehandlingsfamiljer.se/kontakt/ , finns alla olika kontaktvägar samlade.