Sommarträff på hög höjd

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2020 - #4

Den årliga sommarträffen för Tjust Behandlingsfamiljers kontor i Vimmerby är en höjdpunkt för både personalen och våra behandlingsfamiljer. Under två dagar sattes behandlingsföräldrars tillsammans med placerade barn och ungas mod och samspel på prov när höghöjdsbanan på Vimmerby Adventure skulle besegras.

Samspel och mod löser utmaningar

I mitten av augusti var det dags för den årliga sommaraktiviteten för kontoret i Vimmerby. Som vanligt bjöds behandlingsfamiljerna med respektive och eventuella biologiska barn in. Då vi har vuxit, både i anställda behandlingsfamiljer och placeringar, var vi på grund av Covid-19 tvungna att dela upp oss över två dagar. 

Sommaraktiviteten brukar variera och i år var vi på Vimmerby Adventure som är en äventyrspark med en mängd olika hinderbanor på olika höjder med varierande svårighetsgrad. De lägsta banorna är bara på någon meters höjd och den högsta är på 18 meters höjd. Det var stort fokus på säkerhet och det fanns något att prova för de allra flesta.

Det behandlingsföräldrarna ofta brukar uppskatta med sommaraktiviteten är att träffa varandra i ett avslappnat sammanhang och detta tillfälle var inget undantag. Vi behandlingssamordnare uppskattar att träffa våra placerade barn och ungdomar i en annan miljö än vanligt, men ändå i den familjesammansättning där de spenderar sin vardag. Vid behandlingskonferenser, uppföljningar och andra formella möten finns det ett syfte och fokus. Det är situationer som inte existerar för barn som inte befinner sig i samhällets vård. Sommaraktiviteterna blir därför tillfällen som känns naturliga och där man lätt glömmer den konstruerade miljö som familjehemsvård faktiskt är.

Det var otroligt roligt att se det samspel som kan finnas mellan behandlingsföräldrar och det placerade barnet. Det är något vi ofta ser, men kanske inte på ett så vardagligt sätt. Det var också häftigt att se det samspel som kan finnas mellan de andra barnen i familjen och det placerade barnet, något vi annars bara brukar få berättat för oss från behandlingsföräldrarna. Det var verkligen en aktivitet som inbjöd till samspel i form av coachning och peppning.

Vi hade även tur med vädret och de två dagarna blir helt klart något att uppskatta och se tillbaka på när hösten närmar sig.