Två psykologer till våra team


Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2020 - #4

Under sensommaren och hösten förstärker vi våra team med två psykologer – Erika Hagermark Nilsson och Emelie Sydmark. Varmt välkomna! Erika kommer arbeta på vårt kontor i Norrköping och Emelie på kontoret i Vimmerby.

Erika – ny psykolog i Norrköping
I oktober börjar Erika Hagermark Nilsson som leg. psykolog vid vårt kontor i Norrköping. Erika har fram tills nu arbetat som psykolog vid BUP Nyköping. Erika har psykologutbildning i Umeå.  I utbildningen har det ingått såväl i psykodynamisk teori och metod som kognitiva teorier och metoder.  Erika har i sitt tidigare arbete mött barn och ungdomar med trauman vilket väckt intresse och engagemang för målgruppen. Med att arbeta på Tjust behandlingsfamiljer vill hon fördjupa sin kunskap i psykoterapeutiskt behandlingsarbete. 

Emelie – PTP psykolog i Vimmerby
I augusti började Emelie Sydmark som PTP Psykolog vid vårt kontor i Vimmerby. PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer) är den tjänstgöring som görs efter avlutad psykologutbildning för att få legitimation som psykolog. Emelie har läst på psykologprogrammet i Linköping med en relationell inriktning. 

Vi önskar båda varmt välkomna ombord i våra team. Tillsammans gör vi skillnad.