Legitimerad PSYKOLOG

Tjust Behandlingsfamiljer arbetar med behandling

i konsulentstödda familjehem

Tjust Behandlingsfamiljer söker Leg. Psykolog

Vi söker psykolog till vårt kontor i Västervik.

Arbetsbeskrivning

Du bedriver kvalificerat psykoterapeutiskt behandlingsarbete med inriktning mot barn och ungdomspsykologi.

Som psykolog ingår du som en del i de team som finns kring de barn och unga som placeras i våra behandlingsfamiljer. Teamen består av barnets familjehem, behandlingssamordnare, psykolog och psykiatriker. Din uppgift i teamarbetet är att bidra med nyfikenhet, engagemang och psykologisk kunskap. I ditt individuella arbete ansvarar du för det barn- och ungdomspsykoterapeutiska arbetet med de unga, att genomföra psykologiska bedömningar vid inskrivning samt fortlöpande under behandlingstiden i syfte att följa den unges utveckling. Du ansvarar även för att göra kognitiva/ neuropsykologiska utredningar om behov finns.

Tjust Behandlingsfamiljer arbetar utifrån ett relationellt-psykodynamiskt perspektiv och har sedan ett par år även mentaliseringsteori och metod implementerad i vår verksamhet.

Tjänsten omfattar heltid eller deltid enligt överenskommelse. Vi verkar för hög psykologtäthet och vi har åtta psykologer i verksamheten idag. Dessa träffas kontinuerligt för gemensam utveckling samt i extern handledning.

Tjust Behandlingsfamiljer

Tjust Behandlingsfamiljer arbetar med behandling i konsulentstödda familjehem. Tjust Behandlingsfamiljers målgrupp är barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar i ursprungsfamiljen och som enligt SoL eller LVU bedöms att, på grund av föräldrarnas svårigheter eller barnens symtom, behöva komma till ett nytt hem i en ny miljö.

Vi har utarbetat en behandlingsmodell för att hjälpa och behandla barn och ungdomar som har tidiga omsorgsbrister. Våra barn har stora känslomässiga behov och grava anknytningssvårigheter, vilket ofta förorsakat svårigheter med mentaliseringsförmågan.

Vi erbjuder ett kraftigt förstärkt stöd till våra familjehem samt vård och behandling till de familjehemsplacerade barnen och ungdomarna. Barn och ungdomar med stora behov men som ofta inte får del av den vanliga barn- och ungdomspsykiatrin.

Problematiken hos barnet kan vara allt från neuropsykiatriska tillstånd, psykisk ohälsa, skolproblem, fysiskt våld, missbruk, övergrepp eller allvarliga relationsproblem. Våra barn/ungdomar bedöms vara i behov av ett nytt nätverk där ursprungsfamiljen när den förmår och det bedöms gynnsamt för barnet ingår som en bärande del.

Placeringen beror ofta på problematik av mycket tung psykosocial karaktär och de barn/ungdomar vi hjälper har ofta avstannat i sin sociala, emotionella och/eller kognitiva utveckling. Deras första år kan ha varit starkt präglade av rädslor, besvikelser och misslyckanden. Barnen kan ha upplevt stor utsatthet i att ensamma försöka förstå sina behov och göra dem förstådda.

Tjänsterna är knutna till våra kontor i Vimmerby eller Norrköping. Vi är idag åtta psykologer och sexton behandlingssamordnare (socionomer, socialpedagoger) samt ca femtiofem familjehem. Vi har drygt sextio barn och ungdomar placerade i våra familjehem. Vi har kontor i Norrköping, Jönköping, Västervik och Vimmerby.

Vårt erbjudande

Tjänsten är ett vikariat 12 mån, heltid eller enligt ök, med möjlighet till förlängning.

Vi erbjuder ett varierat och kreativt arbete med reflektionsutrymme för att kunna fördjupa behandlingar och bedömningar. Du kommer bli del av ett professionellt expansivt sammanhang där barnens och ungdomarnas behov och behandlingskvalitén står i fokus. Vi satsar mycket på personalens vidareutbildning, handledning och arbetsmiljö. Tjust Behandlingsfamiljer är långt framme när det gäller den senaste metod och kunskapsutvecklingen. Därför har vi till exempel satsat på att låta en av våra psykologer forska på halvtid kring effekterna av vårt arbete om ”Anknytningsbaserad behandling i familjehemsvård och dess effekter”. Vi har också utbildat alla psykologer och behandlingssamordnare i mentaliseringsbaserad terapi (MBT). All personal inkluderat behandlingsföräldrar erbjuds utbildning i i Vägledande samspel (ICDP), för att få en gemensam kunskapsbas och gemensamt språk för hur vi kan arbeta med samspelsprocesser mellan barn och omsorgspersoner. Vi har enkla och snabba beslutsvägar och försöker hålla ner den administrativa bördan till ett minimum. Vi vill att fokus skall vara på de placerade barnen och stödet till deras familjehem och inte på rutiner och policyer.

Din erfarenhet och kompetens

Vi söker dig med humor, humör, livserfarenhet och ett rymligt hjärta. Det krävs ett genuint intresse och nyfikenhet för att lära känna såväl de unga som behandlingsfamiljerna. Detta ställer höga krav på din samarbetsförmåga, flexibilitet, mod och en förståelse för att vi människor till stor del formas genom möten med andra i vår omgivning och att möjlighet till förändring ligger i dessa möten.

Du har erfarenhet från arbete med barn och ungdomspsykoterapi samt utredning av barn och ungdomar. Vi ser gärna att du har arbetat inom socialtjänsten eller på HVB-hem dvs. att du har erfarenhet från socialtjänstens barn.

Du bör ha erfarenhet från de vanligaste psykologiska testen och bedömningsinstrumenten inom området och vi ser gärna att du är leg psykoterapeut.

Du skall ha B-körkort och behärska modern teknik samt kunna utrycka dig väl, muntligt och i skrift.

Sista svarsdag: Vi arbetar fortlöpande med urval och intervjuer, så ansök så snart som.

För mer information, kontakta eller maila din ansökan till

Jenny Johansson Platschef Västervik 0490-343 38 jenny.j (at) tjustbehandlingsfamiljer.se