Viktig utbildning tillbaka


Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2020 - #5

Nu är dom viktiga internutbildningarna igång igen efter vårens och sommarens uppehåll till följd av coronarestriktionerna. Behovet av interna utbildningar är stort och en viktig del av Tjust Behandlingsfamiljers arbetsmetod. Först ut är en utbildning om droger för Behandlingsfamiljerna.

Tjust Behandlingsfamiljer har återupptagit internutbildningarna i grupp som legat nere under våren och sommaren på grund av Coronaepidemin. Nu sker internutbildningar i storgrupp och i större lokaler så att alla kan känna sig trygga och får möjlighet att hålla ett säkert avstånd till varandra.

Utbildning erbjuds alla regioner
Behandlingsfamiljerna på alla våra regionkontor erbjuds idag en halvdagsutbildning kring droger. Utbildare för utbildningarna är utvecklingsledare Konny Lindblom på Tjust behandlingsfamiljer som har arbetat med drogförebyggande arbete och missbruksbehandling inom både socialtjänst och psykiatri.

Det så kallade spritbältet över norra Europa har fortfarande ett starkt fäste. Det är här vi konsumerar mest sprit i hela världen. Alkohol är också den drog som dödar flest människor i världen och brukar klassas som en inkörsport till andra tyngre droger som exempelvis narkotika.

Corona ändrar spelreglerna
Tillgång och efterfrågan är två begrepp som man även kan applicera på droghandeln. Under coronaepidemin har tullen gått från att ha gjort många små tillslag till färre och större tillslag. Tullen tror det beror på att gränserna har varit stängda för persontrafik och att mycket av smugglingen nu sker i frakttransporter. 

I utbildningen berättar Konny om de vanligast förekommande drogerna och hur ungdomar kommer i kontakt med dessa, hur drogerna ser ut, hur man kan märka om någon är påverkad av drogen, hur de tillverkas samt vad priserna är för de olika preparaten. Deltagarna får också möjligheten att diskutera varför vissa använder droger och hur det kommer sig att det över huvud taget finns droger i samhället idag.

God kännedom förebygger
Det är viktigt för alla föräldrar att ha god kännedom om droger och drogkulturen för att minska risken för ungdomar att hamna i riskmiljöer där droger förekommer. Därför pratar vi också om var på nätet det är som ungdomar diskuterar och kan köpa droger.

– Droganvändningen i världen är ett stort problem och det kan kännas hopplöst att arbeta med frågan då nya droger får fäste på marknaden samtidigt som de drogliberala krafterna blir allt större i samhället, säger Konny.

Vid utbildningstillfället i Vimmerby så vad det många frågor och mycket diskussioner kring droger och droganvändande. Kunskapen i gruppen var stor då flera av personalen och behandlingsföräldrarna tidigare arbetat med behandling av olika typer av missbruk.