Avslutad utbildning i ICDP – Vägledande samspelsprogram Nivå 1

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #1

Under våren och hösten deltog Västervik- och Vimmerbykontoren i en utbildning om ICDP – Vägledande samspel. Och trots “Covid-paus” och förändrade sätt att träffas, var det nöjda deltagare som nyligen avslutade kursen.

Nyligen avslutade Västervik- och Vimmerbykontoren utbildningen “Vägledande samspel – ICDP, Nivå 1”. Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande program grundat i modern forskning om vad som främjar barns utveckling. Programmet syftar till att stärka det positiva samspelet mellan barn och vuxna, en förutsättning för alla barns lärande och utveckling. 

Covid-paus och nya sätt att träffas
På utbildningen deltog dels flera nyrekryterade familjer, men även psykologer och samordnare som inte gått utbildningen tidigare. Utbildningen påbörjades redan tidigt i våras, men fick ta en paus mitt i på grund av Covid-19. Efter sommaren återupptogs utbildningen och med hjälp av alternativa sätt att träffas kunde utbildningen genomföras. Men med härlig flexibilitet hos deltagarna och en lite annorlunda gruppindelning kunde man få det att fungera trots allt!

Film, rollspel och dela erfarenheter
Under utbildningen har de nya deltagarna lärt sig om ICDP och dess grunder. Deltagarna har också fått titta på sig själva genom att de har filmat sekvenser av sig tillsammans med ett barn i en samspelssituation. De har också rollspelat med varandra utifrån typiska situationer med en tonåring och har under hela utbildningen delat egna erfarenheter och tidigare kunskaper.

Nöjda kursdeltagare
Från kursens examinationsuppgift fick man många kloka ord från deltagarna, här följer två citat; 

Fördelar med VS är att jag mer medvetet än förut, sätter mig in i barnets känslor och tankar

Det som verkligen har fastnat är det att bemöta på ett annat sätt, att ta det lugnt, känna av och säga/göra på ett annat sätt, och vilken skillnad det gör!