Tjust Behandlingsfamiljer AB fortsätter digitaliseringsarbetet

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #1

I januari 2020 påbörjade Tjust Behandlingsfamiljer AB en digital omställning i företaget. Flera IT- och stödsystem skulle kunna nås från samma plattform och information skulle samlas och delas på ett och samma ställe. 

I den digitala omställningen valde TBF att använda sig av Microsofts lösning med SharePoint och samtidigt inleddes en internutbildning kring att kunna mötas via Teams. Under året har möten, kurser samt annat stödarbete kunnat genomföras digitalt, om risk för smittspridning funnits.

Ny IT-leverantör
TBF har under förra året även gjort en generationsväxling av hårdvaran och sett till att kontorspersonal har samma tekniska standard. Företaget har dessutom bytt leverantör av IT-tjänsterna.

Behandlingsföräldrar får tillgång till SharePoint
I början av 2021 tar TBF ytterligare ett steg i digitaliseringsprocessen. Detta genom att ge alla behandlingsföräldrar tillgång till företagets SharePoint. Där kan de, förutom att få aktuell information och kursinbjudningar, även få tillgång till vårt ledningssystem med rutinbeskrivningar, policyer med mera.

Konny Lindblom
Utvecklingsledare