Utbildning i Mentaliseringsbaserad terapi på Karolinska Institiutet

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #1

I början av november 2020 påbörjade tre av Tjust Behandlingsfamiljers anställda en utbildning i Mentaliseringsbaserad terapi (7,5 poäng) på Karolinska Institiutet. Fredrik Antonsson (Vimmerby), Robert Eriksson (Västervik) och Malin Holm (Jönköping) genomför kursen digitalt nu under rådande coronadirektiv.

– För kursledarna var detta en ny och ovan situation, vilket även medförde att det vid kursstart inte ännu var klart med hur examinationsuppgiften skulle se ut eller hur den skulle examineras, berättar Malin.

Övning genom rollspel
Kursen är upplagd i tre etapper med föreläsningar om två eller tre dagar och under första kursetappen fick de lära sig om vad MBT innebär och vad det innebär att arbeta mentaliseringsbaserat. De fick även fördjupad kunskap om borderline personlighetsstörning/emotionell instabil personlighetsstörning. De fick till viss del träna sig i tänket genom att rollspela i mindre grupper.

Etapp två
Vid etapp två, som var i december, genomfördes en examinationsuppgift som bestod av att lämna in en skriftlig fallbeskrivning på 2000-3000 ord där man skulle redogöra för en terapeutisk intervention eller process med en mentaliserande hållning.

– Karolinska Institutet hade vänligheten att välja inlämningsdatumet till den 3 januari, så för den som inte hann skriva klart uppgiften innan jul, så var det ju bara att sätta sig med den i mellandagarna, säger Malin.

En givande och lärorik kurs
Sista etappen av kursen sker i början på februari och då kommer deltagarna även få veta hur examinationsuppgiften ska redovisas. 

– Kursen har definitivt varit givande och lärorik. Alla olika kursledare och föreläsare har varit superbra och engagerade, intressant att få en inblick i deras arbete då de frikostigt bjöd på många konkreta fallexempel då de ju alla arbetar med MBT och borderlinepatienter, berättar Malin.