Kvittot kommer senare!

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #2

Under ett personalmöte via Teams deltog en speciell gäst: Örjan Sjöblom. Örjan har jobbat som familjehem i över 30 år och på dagens agenda fanns en huvudfråga – när får man ett ”kvitto” på det jobb man gör?

Örjan delade med sig av sina erfarenheter av tidigare placeringar, som många gånger varit turbulenta och energikrävande och där hans eget mående speglats av de svårigheter som uppstått. 

– Många gånger har jag tänkt – hur ska jag orka, hur står jag ut! säger han.

Högvinsten

Facit, menar han på, har han fått långt senare efter placeringens slut då ungdomar ringt eller kommit och hälsat på och berättat hur viktig denna tid hos honom har varit.

– Det är då högvinsten kommer och man känner sig berikad genom att få dela dessa ungdomars resa. En resa som jag själv varit en liten del av, berättar Örjan.

Att visa sina brister och styrkor

Örjan kom även in på svårigheterna kring de placerade barnen/ungdomarnas biologiska föräldrar och dess påverkan på behandlingen. 

Han beskrev att han tidigare blev väldigt påverkad av att barnen/ungdomarna var så lojala och satte sina föräldrar på en piedestal. Han uttryckte det som att han ibland kunde känna sig svartsjuk på detta, men med tiden accepterade han det allt bättre och det blev lättare att ta in bioföräldrarna i samtal hemma med den placerade. 

– Detta mynnade ut i att det då blev enklare att kunna prata om både det som föräldrarna var bra på och det som var svårare. Genom detta vågade jag även visa upp mina egna brister och styrkor på ett lättare sätt, säger Örjan.

Under mötet blev det bra diskussioner där även några av TBFs egna familjer delade med sig av sina erfarenheter av tidigare placeringar.

Planer på liknande möten framöver

Framöver, när vi återigen kan träffas fysiskt, planerar vi att bjuda in en annan tidigare anställd behandlingsförälder och en tidigare placerad ungdom hos denne, för att även få lyssna till ungdomarnas röster om hur de har upplevt att vara placerad och vad det kan ha gett inför ett liv utanför familjehemmet.

Vidare så kommer vi även att försöka fånga upp och diskutera vidare hur man som behandlingsfamilj klarar av och kan jobba med det biologiska familjesystemet kring de placerade barnen/ungdomarna i sitt eget hem i samtal med den unge.