Utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #2

Vi på Tjust Behandlingsfamiljer, har som de flesta andra, fått prova på allt fler digitala sätt att träffas. Under vintern har personalen på våra kontor i Vimmerby, Västervik och Norrköping fått internutbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i form av en digital föreläsning. 

Under utbildningen fick personalen lära sig om intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och adhd. De fick information om vad dessa funktionsnedsättningar innebär, några av de vanligaste anledningarna till att dessa nedsättningar uppkommer samt några konkreta tips på sätt att stötta barn och ungdomar med dessa svårigheter i vardagen.

Digitalt – både fördelar och begränsningar

Det digitala formatet bjöd på utmaningar och begränsningar men även en del fördelar. Emelie Sydmark, PTP-psykolog på Vimmerby-kontoret, som höll i föreläsningen upplevde det som betydligt mer utmanande och utmattande att hålla föreläsning digitalt jämfört med en fysisk föreläsning. 

– Det var svårt att uppfatta om åhörarna hängde med och det var svårare att hålla fokus på det jag pratade om, berättar Emelie.

Många av åhörarna saknade även möjligheten att utbyta erfarenheter med varandra och att diskutera med sina kollegor under föreläsningens gång.

Trots dessa begränsningar var de flesta dock mycket nöjda och upplevde att de lärt sig mycket nytt som de kommer ha användning av i sitt arbete framöver. Många önskade till och med att föreläsningen skulle varit längre och vi fortsätter arbeta aktivt med dessa frågor framöver. Alla var inte heller missnöjda med det digitala formatet, flera tyckte att det var både praktiskt och tidssparande.

Under våren kommer även personalen på våra kontor i Västervik och Jönköping att få ta del av samma föreläsning.