Är mentaliseringsförmåga påverkbar?

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #3

I Tjust Behandlingsfamiljers behandlingsmodell ingår att arbeta mentaliseringsbefrämjande. För att göra det möjligt utbildas behandlingssamordnare och psykologer i mentaliseringsbaserad terapi. Dessa ska i sin tur utbilda och vägleda behandlingsföräldrarna i ett mentaliserande förhållningssätt. 

Det finns flera syften med att utbilda och vägleda i det mentaliserande förhållningssättet. Ett är att stödja behandlingsföräldrarnas mentaliseringsförmåga för att det kan öka kvalitén på omvårdnaden och stabilisera placeringar. Ett annat är att behandlingsföräldern i sin tur ska kunna stödja barnets mentaliseringsförmåga.

Family Minds

Även internationellt finns ett intresse för att utveckla modeller för att arbeta med mentalisering inom familjehemsvården. I USA har Tina Adkins med medarbetare tagit fram en föräldrautbildning för familjehemsföräldrar: Family Minds (Adkins, Luyten & Fonagy, 2018; Adkins et al., 2021). Kursen ges i grupp och omfattningen är tre gånger tre timmar under fyra till sex veckor. 

Syftet med Family Minds är att öka mentaliseringsförmågan och att minska föräldrastressen. Föräldrar som har en mer stabil mentaliseringsförmåga har också en större förmåga att uppleva och tolerera känslomässigt utmanande situationer med sitt barn utan att bli överväldigade eller emotionellt avstängda. Ett mentaliserande tillstånd innebär att komma in i en relation med nyfikenhet och med respekt för den andres mentala tillstånd. 

Minskad stress med förbättrad mentaliseringsförmåga

Ett par studier har gjorts, och resultaten tyder på att mentaliseringsförmågan är påverkbar, även med en så liten och begränsad insats. De familjehemsföräldrar som deltagit i Family Minds förbättrade sin mentaliseringsförmåga och minskade sin stress relaterat till svåra situationer med barnet i jämförelse med en kontrollgrupp av familjehemsföräldrar. Fler studier behövs men resultaten är lovande. 

Referenser

Adkins, T., Lyuten, P. & Fonagy, P. (2018). Development and Preliminary Evaluation of Family Minds: A Mentalization-based Psychoeducation Program for Foster Parents. Journal of Child and Family Studies, 27, 2519–2532.

Adkins, T., Riesz, S., Hasdemir, D. & Fonagy, P. (2021). Family Minds: A randomized controlled trial of a group intervention to improve foster parents’ reflective functioning. Development & Psychopathology, 1-15

Anna-Karin Åkerman
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi 
Doktorand i klinisk psykologi, Linköpings universitet