Avvikelsehantering på Tjust Behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #3

Den 1 januari 2020 införde Tjust Behandlingsfamiljer ett nytt arbetssätt kring avvikelsehantering. Det nya arbetssättet innebär att vi nu på ett mer detaljerat och systematiskt sätt kan följa upp de avvikelser som sker i verksamheten. 

Avvikelsehanteringen följs upp utifrån vissa givna kategorier och per kontor. I det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs utreds händelserna var och en för sig samt på en aggregerad nivå.

Säkerställer god kvalitet

Det nya arbetssättet innebär också att verksamheten kan göra interna jämförelser och på det sättet utvärdera och komma närmare en gemensam bedömning av avvikelser. Detta underlättar arbetet med att hitta metoder för att säkerställa en så god kvalitet som är möjlig.

En sammanställning av avvikelserna i hela företaget redovisas i Kvalitetsrapporten som Tjust Behandlingsfamiljer AB årligen ger ut.

Konny Lindblom
Utvecklingsledare