Hållbarhet och utveckling med Attendos ledarmodell

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #4

Integreringen av Tjust Behandlingsfamiljer in i Attendo har gått enligt plan och nu närmar sig tiden för de förra ägarna, Fredrik och Charlotte, att helt lämna över rodret till Attendo Individ och familj AB med Gunilla Nyström som verksamhetschef. 

Det har varit en stor hjälp att ha Fredrik och Charlotte kvar i en övergångsperiod och det känns vemodigt att de nu lämnar skutan. Samtidigt känns det spännande när verksamhetschefen Gunilla, tillsammans med platscheferna Louise, Karin, Jenny och Matilda, ska ta vid och börja sin resa att fortsätta utveckla Tjust Behandlingsfamiljer. En viktig uppgift för den nya ledningsgruppen blir att bibehålla och utveckla det som är unikt för Tjust behandlingsfamiljer samtidigt som de ska fortsätta lära känna sin nya ägare, Attendo Individ och familj AB.

Branschens bästa ledarskap

Attendo ska och vill stå för branschens bästa ledarskap där ledarskapet ger en hållbar och utvecklande organisation. Det är viktigt att chefer och ledare har stöd från sin organisation för att kunna vara stabila, trygga och visa vägen för medarbetarna. Som stöd för sina chefer och ledare har Attendo en ledarhandbok som utgör ett ramverk och en guide som beskriver förväntningar på ledare – vad man ska uppnå och vad som är ett framgångsrikt ledarskap. Att skapa delaktighet och engagemang och att vara positiv till lärande och utveckling är några av hörnstenarna i Attendos ledarmodell. 

Ledarhandboken tillsammans med en personlig introduktionsplan innehållande bland annat olika utbildningar för chefer är en del av chefsintroduktionen i Attendo. Flera av utbildningarna genomförs digitalt när tid och möjlighet finns. Några utbildningar genomförs fysiskt vilket brukar vara mycket uppskattat då man träffar chefer och ledare från andra verksamheter i Attendo. Varje chef får också personlig introduktion av bland annat HR-specialist och controller. Det är framgångsrikt att skapa relation till personer i stabsfunktion då de utgör stöd för chefer i frågeställningar som dyker upp i det dagliga arbetet. 

Vi hoppas och tror att Tjust behandlingsfamiljers nya ledningsgrupp kommer att känna att de får det stöd de behöver från Attendo och mig för att lyckas som framgångsrika ledare. 

Veronica Holmberg

Tf. regionchef, Attendo Individ och familj.