Ny personal vid Tjust Behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #4

Tjust Behandlingsfamiljer har den senaste tiden rekryterat ny personal till våra kontor i Västervik, Norrköping och Vimmerby.

Vi har rekryterat ny leg. psykolog till kontoret i Västervik. Den första september börjar Per-Åke Olsson som sedan tidigare kommer från vuxenpsykiatrin i Västervik. Per-Åke har tidigare erfarenheter från journalistik och kommunikation. Har har en förskolelärarutbildning i botten och utbildade sig lite senare i livet till psykolog.

– Vi ser fram emot att Per-Åke ska börja och tror att hans erfarenheter kommer att vara en stor tillgång i verksamheten, säger Jenny Johansson platschef i Västervik.

Även Norrköpingskontoret har rekryterat en ny psykolog, Claudia Quintana. Claudia är också utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut och har lång erfarenhet och gedigen kompetens att arbeta med barn och unga. Claudia lämnar sitt arbete på BUP Solna och kommer att börja som psykolog hos oss i september.

– Claudia kommer kunna bidra på ett bra sätt för att fortsätta utveckla vårt behandlingsarbete, säger Gunilla Nyström platschef i Norrköping.

Både kontoret i Vimmerby och Norrköping har rekryterat nya behandlingssamordnare. De kommer att ersätta Matilda och Louice som båda blir platschefer på respektive kontor.

Vimmerbykontoret kommer förstärkas med Tony Malmberg, socionom, som senast kommer från en tjänst som familjehemssekreterare i Nässjö kommun. Kontoret kommer även att utöka med behandlingssamordnaren Ida Gustafsson, socionom, som kommer från en tjänst som familjehemssekreterare i Vimmerby kommun.

I Norrköping kommer Catrine Alexandersson, familjeterapeut, att börja på ett mammavikariat. Catrine kommer från en tjänst som familjehemskonsulent i Norrköpings kommun.

Tjust Behandlingsfamiljer hälsar den nya personalen varmt välkomna!