Behandlarsamordnardagen hösten 2021

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2021 - #5

Alla behandlingssamordnare hos Tjust behandlingsfamiljer AB träffas två gånger per år för att diskutera eller förkovra sig i någon fråga som berör deras arbete.

På schemat för höstens behandlarsamordnardag internutbildades behandlarsamordnarna i rutiner för den nya blanketten för genomförandeplan som finns i Tjust Behandlingsfamiljers journalsystem. Den nya blanketten följer Barns behov i centrum – BBIC och underlättar för behandlarsamordnarna att förse uppdragsgivare med vårdrapporter.

Detta var den första behandlarsamordnardagen där all personal kunde ses fysiskt sedan restriktionerna kring Coronapandemin infördes. Utbildningen hölls under en heldag i Norrköping på Visualiseringscentrum där man även förevisades digitalisering och teknik i en 3D föreställning. Lina Edelborg, Behandlingssamordnare

Konny Lindblom, Utvecklingsledare