Att arbeta med avslut – en viktig del i uppdraget

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #1

På höstens sista seminarium i Jönköping hade Tjust Behandlingsfamiljer fokus på ”avslut”. Många gånger är detta en svår process att vara i och därför viktigt att få jobba med. 

Deltagarna fick alla utgå från egna erfarenheter av bra och mindre bra avslut som man själv upplevt. Sedan lyftes detta till de placerades barns perspektiv. Viktigt att tänka på är att alla placeringar på Tjust Behandlingsfamiljer startar med ett avslut från något annat för våra unga. Hur det avslutet sett ut kommer att påverka starten. 

De flesta av Tjust Behandlingsfamiljers unga har varit med om plötsliga avbrott i relationer, vilket vi inte vill ska upprepas igen. Ett avslut är ofta smärtsamt, särskilt för de unga, men också för de som arbetat tillsammans i ärendet. Det gör att man riskerar att hamna i ett undvikande. Därför är det viktigt att det finns en tydlig tid som möjliggör tid för att sörja, tid för att se tillbaka och glädja sig åt framsteg, att summera erfarenheter för att sedan kunna blicka framåt till det som kommer. Våra psykologer delade med sig av den psykologiska processen som sker i de terapeutiska avsluten. Den processen kan vi överföra till familjens och teamets arbete med avslut.

Karin Zöögling, platschef Jönköping