Att uppmärksamma behandlingsfamiljernas icke placerade barn

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #1

Under 2021 har Tjust Behandlingsfamiljer haft en projektgrupp som jobbat med frågan ”Hur kan organisationen uppmärksamma behandlingsfamiljernas icke placerade barn?” 

Det hela startade utifrån ett önskemål om att göra familjernas egna barn synliga i det arbetet som sker i våra behandlingsfamiljer. Behandlingsfamiljerna drar ofta ett stort lass, men glöms bort att lyssnas på. En av våra behandlingsföräldrar, Carina och behandlingssamordnare Maria fick till uppgift att fundera på hur vi kan tillvarata barnens kunskap och behov. Under våren följdes detta upp på personalmöten för att fånga in tänkta behov i familjerna. Man var enade om att genom att få upp detta på agendan, så skapas en medvetenhet om att tänka in och ställa frågor till familjerna om hur deras övriga barn mår. Barnen intervjuas när en familjehemsutredning görs, men sedan återkommer man sällan till dem. Att fråga om deras åsikt efter exempelvis avslutad placering kan var ett sätt att få fler perspektiv. 

I slutet av året skickades en mötesinbjudan till alla Tjust Behandlingsfamiljers icke placerade barn att få träffas. Man hade bjudit in Erika som tidigare jobbat på TBF som behandlingsfamilj, och som har vuxit upp med föräldrar som varit familjehem i hela hennes liv. Det var mycket uppskattat att få ta del av hennes erfarenheter från två perspektiv. Det öppnade också upp diskussionen kring vad man kan känna och uppleva när man lever tillsammans i en behandlingsfamilj.

Maria Johansson, behandlingssamordnare