Hur ser forskningsstödet ut för psykodynamisk psykoterapi med barn och ungdomar?

Denna artikel är del 2 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #2

De barn och ungdomar som placeras inom Tjust Behandlingsfamiljer brukar erbjudas psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Nyligen publicerades en artikel med en genomlysning av forskningsläget för dessa psykoterapiformer (Midgley et al., 2021).

Trots att psykodynamiska terapiformer har en lång och väldigt rik historia, både teoretiskt och i klinisk verksamhet, så har man varit långsam vad gäller att forska om metodernas effektivitet. I den aktuella genomgången av forskningsläget framkom att psykodynamiska terapiformer kan hjälpa barn och unga med många olika sorters problem. I synnerhet verkar det som om det kan vara ett effektivt och relevant sätt att behandla; 

  • Internaliserande symptom såsom depression och ångest
  • Personlighetssyndrom i vardande 
  • Barn som varit utsatta för försummelse eller trauma

Vanligt med sleeper effect

Ett fynd är också att det är vanligt med så kallad ”sleeper effect” även i psykoterapi med barn och unga. Det betyder att den som gått i psykoterapi fortsätter att förbättras i sitt mående även efter att terapin är avslutad, och ibland under ganska lång tid. I artikeln pekar också författarna på att det fortfarande behövs mer och framför allt mer välgjord forskning inom området då många studier är små, dvs. har få deltagare, och inte är så välgjorda. Få av studierna är så kallade RCT:s, studier där man slumpvis fördelar deltagarna till olika former av behandling. Å andra sidan är många av studierna gjorda med deltagare som är vanliga patienter som fått psykoterapi på vanliga mottagningar, alltså i en naturlig kontext, till skillnad från andra studier som görs på forskningsinstitut där man annonserat efter patienter. 

Anna-Karin Åkerman
Leg.psykolog, leg.psykoterapeut
Handledare och lärare i psykoterapi 
Doktorand i klinisk psykologi, Linköpings universitet


Referens

Midgley, N., Mortimer, R., Cirasola . et al., (2021). The Evidence-Base for Psychodynamic Psychotherapy With Children and Adolescents: A Narrative Synthesis. Frontiers in Psychology, 12.