Utbildningsnytt på Tjust Behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 1 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #2

Utvecklingsledaren Konny Lindblom träffar och pratar med Lina Edelborg, behandlingssamordnare som precis har blivit klar med sin MBT-utbildning.

Vad är MBT för något? 

– MBT står för mentaliseringsbaserad terapi som från början var inriktad mot borderlinepersonligheter men har idag utvecklats till att användas betydligt bredare än så, berättar Lina. Att kunna mentalisera innebär att man förstår sig själv och att man kan se sig själv utifrån och på det sättet har man lättare för att hantera olika svåra situationer som man kan hamna i, fortsätter hon.

Fördelar när alla gått samma utbildning

Utbildningen som Lina har gått är en universitetsutbildning på 7,5 högskolepoäng och bedrivs av Karolinska Universitetssjukhuset. Alla behandlingssamordnare och psykologer som arbetar på Tjust Behandlingsfamiljer ska genomgå denna utbildning.

– När alla i teamet har genomgått denna utbildning så pratar alla samma språk vilket underlättar i behandlingsarbetet, säger Lina. Vi använder ett mentaliseringsfrämjande tänk i hela vår verksamhet vilket gör att metoden genomsyrar arbetet med såväl behandlingsfamiljerna som de placerade barnen, tillägger hon.

På vilket sätt kommer denna metod till gagn för våra placerade barn? 

– Genom att öka barnets mentaliseringsförmåga ökar även möjligheterna att förvärva ett annat anknytningsmönster än vad barnet har med sig i grunden. Det ökar barnets förmåga till goda relationer och sunda sätt att hantera sina egna känslor, berättar Lina.


Fakta: Fyra definitioner av mentalisering

  • Holding mind in mind
  • Förstå sig själv utifrån andra inifrån
  • Förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd
  • Förstå missförstånd