Ett hem att växa i

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #3

Under hösten 2021 påbörjades utbildningen Ett hem att växa i tillsammans med ett härligt gäng behandlingsfamiljer från våra kontor i Vimmerby och Västervik. 

Kursledare var rekryteringssamordnare Jennie Sjöblom samt behandlingssamordnare Åsa Hörnell. Utbildningen bestod av åtta träffar med olika teman varje gång. 

Ett hem att växa i är en utbildning som består av ett utbildningsmaterial från Socialstyrelsen. Den bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänst och familjehem om vad familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. Teoretiska kunskaper och fakta varvas med berättelser, exempel från verkliga livet och frågor för reflektion samt konkreta råd och tips. Utbildningen ger även familjerna möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte. Svenska forskare har bidragit med material och familjehemsorganisationer och andra nationella aktörer har bidragit med värdefulla erfarenheter och kunskaper i utbildningsmaterialet.  

På grund av pågående pandemi och restriktioner blev det ett kortare uppehåll mitt under utbildningen, men i mars hade vi den avslutande träffen där det bjöds på intensiva diskussioner och en hel del skratt. Vi vill tacka våra härliga familjer för sitt engagemang och deltagande och vi ser fram mot nästa utbildning. 

Åsa Hörnell och Jennie Sjöblom