Platschef Norrköping

Tjust Behandlingsfamiljer arbetar med kraftigt förstärkt familjehemsvård för barn och ungdomar sedan 2004. Vi är i ett expansivt skede med utveckling på flera områden. Nu söker vi en engagerad platschef till vårt kontor i Norrköping.

Vi söker dig med humor, humör, livserfarenhet och ett rymligt hjärta. Du behöver ha ett genuint intresse och en nyfikenhet på de unga som vi arbetar för och ha en förmåga att skapa samhörighet och teamkänsla hos medarbetarna. Detta ställer höga krav på din samarbetsförmåga, kreativitet och mod. Du behöver ha förståelse för att vi människor till stor del formas genom möten med andra i vår omgivning och att möjlighet till förändring ligger i dessa möten. Vi söker dig som har gedigen erfarenhet från arbetsledande befattningar och har arbetat inom socialtjänst, HVB, barn-/socialpsykiatri eller liknande.


Arbetsbeskrivning
Tjänsten innebär att leda och utveckla Tjust Behandlingsfamiljers verksamhet i Norrköping. Platschefen är överordnad behandlingssamordnare, psykologer och behandlingsfamiljer och underställd verksamhetschefen. Platschefen ingår i företagets ledningsgrupp.

Platschefen ansvarar bl.a. för:

  • att leda och driva behandlingsarbetet med barn och ungdomarna i verksamheten utifrån socialtjänstens uppdrag och vårdplan.
  • att driva verksamheten utifrån vårt kvalitets- och ledningssystem.
  • att dokumentation av insatser sker utifrån gällande lagar och föreskrifter efterföljs i verksamheten.
  • att budget utformas och efterföljs.
  • ekonomiadministrativa processer (ex. löner, fakturering, inköp).
  • personal (ex. arbetsmiljö, personaladministration, rekrytering, medarbetarsamtal, kompetensutveckling).
  • att vara delaktig i olika utvecklingsprojekt.

Din erfarenhet och kompetens

Vi söker dig som är socionom, psykolog eller har annan adekvat högskoleutbildning och som har erfarenhet av arbetsledande befattningar. Du skall ha erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och/eller familjehem samt ha arbetat med behandling inom socialtjänsten, på HVB-hem eller inom barn-/socialpsykiatrin.

Vi söker dig som engageras av och är orienterad mot teamarbete och samskapande. Du behöver ha god förmåga att skapa ett tryggt och inkluderande arbetsklimat i arbetsgruppen. Du behöver vara en person som är tydlig i kommunikation och besitter goda reflektiva förmågor. Du behöver vara en ledare med hög förmåga till ansvarstagande och beslutsfattande. Du behöver ha god förmåga att härbärgera oro och stress, vilket arbete med traumatiserade barn och ungdomar ofta innebär.

Tillsammans gör vi skillnad.

För mer information besök www.tjustbehandlingsfamiljer.se eller kontakta verksamhetschef Gunilla Nyström på 011-300 48 53 eller platschef Jenny Johansson på 0490-343 38.

Ansökan
Ansökan skickas till gunilla (at) tjustbehandlingsfamiljer.se ”>gunilla (at) tjustbehandlingsfamiljer.se 

Urval sker löpande.