Erfarenhetsutbyte mellan psykologer

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #4

Varje termin träffas personalen på Tjust behandlingsfamiljer yrkesvis över kontoren och i maj var det psykologernas tur att fördjupa sig i psykologfrågor och utbyta erfarenheter.

Personalen träffades på kontoret i Jönköping och förutom åtta psykologer, två platschefer och verksamhetschef Gunilla Nyström, var även Doris Nilsson på plats. Doris Nilsson är psykolog och psykoterapeut och biträdande professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet. 

Gästseminarium av Doris Nilsson

Doris höll ett seminarium med rubriken: Trauman som inte kan undflys – påverkan på utvecklingen. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med traumabehandling och har också varit med i att ta fram och utvärdera olika bedömningsinstrument som används för att upptäcka och kartlägga symptom på trauma.

– Under dagen fick vi ta del av den forskning som gjorts på olika bedömningsinstrument och knyta samman det med våra erfarenheter och arbetssätt som psykologer inom Tjust behandlingsfamiljer, berättar Rebecka Nietsche som är psykolog och psykoterapeut på Tjust Behandlingsfamiljer.

Hur kan vår bedömning bli bättre?

I Tjust behandlingsfamiljers nischade verksamhet finns oftast redan kunskap om att barn och ungdomar varit utsatta på olika sätt, vilket lett fram till omhändertagande av socialtjänsten. En fråga som ställdes under dagen var – Hur kan vi bättre bedöma individfaktorer, miljöfaktorer och graden av påverkan på barnet?

– Tillsammans kunde vi diskutera hur vi som psykologer kan bidra till att i ett tidigare skede kartlägga mer specifikt traumatiska upplevelser hos barnet och eventuella symtom på trauma som behöver behandlingsinsatser, säger Rebecka.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt bedömnings- och behandlingsarbete som psykologer inom Tjust behandlingsfamiljer, avslutar hon.