Ökad förståelse för behandlingsprocessen

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2022 - #4

Under tre tillfällen har Jönköpings personalgrupp träffats och arbetat med behandlingsprocessens olika faser. Att tillsammans knyta ihop erfarenheter och teorier fördjupar förståelsen för vad som sker i de olika faserna av processen.

Vi har, utifrån ett miljöterapeutiskt perspektiv, försökt skapa en förståelse för hur olika nivåer samverkar och påverkar varandra. Att få en gemensam beskrivning som vi kan använda oss av gör det också enklare att återvända till i vardagen.

Våra behandlingsfamiljer är våra primära behandlare. Det är de som i vardagen finns och möter upp våra unga. De står i mötet av kraftfulla processer som är nödvändiga för att utveckling ska kunna ske. Men vi behöver också insikt i vad som händer i kringsystemen, hur vi organiserar oss för att kunna stötta den unges utveckling och våra behandlingsteam.

Gruppens generositet att dela med sig har bjudit på många igenkänningar, skratt och flera pusselbitar har ramlat på plats.