Leg. Psykolog Jönköping

Vi söker Leg. Psykolog till vårt kontor i Jönköping!

Heltid, tillsvidare

Tjust behandlingsfamiljer arbetar med kvalificerad behandling för barn och unga, placerade av socialtjänsten i våra behandlingsfamiljer. Dessa barn och unga har ofta en historia av omsorgssvikt, upplevt trauma i form av våld och övergrepp, flera tidigare placeringar och ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser.  Detta är en av samhällets mest utsatta grupper, som vi med hjälp av tvärprofessionella team skapar förutsättning för förändring tillsammans med.

Arbetsbeskrivning

Du bedriver kvalificerat psykoterapeutiskt behandlingsarbete med inriktning mot barn och ungdom. Du genomför psykologiska utredningar vid placering samt fortlöpande uppföljningar under behandlingstiden i syfte att följa den unges utveckling. Utifrån psykologbedömningen bedöms varje barn/ungdoms behov av psykoterapeutisk behandling. Oftast behövs dessa insatser under längre tidsperioder, vilket möjliggörs inom vårt uppdrag. Tillsammans i teamet, som består av behandlingssamordnare, behandlingsfamilj och barnpsykiater, lägger ni upp den unges behandlingsinsatser utifrån Tjust behandlingsfamiljers arbetsmodell och socialtjänstens uppdrag.

Om oss

Tjust Behandlingsfamiljer har under lång tid byggt upp en arbetsmodell som har sin grund i en relationellt-psykodynamiskt samt socialpsykologisk grundsyn. Arbetsmetoderna har en tydlig förankring i mentaliserings- och anknytningsteorier. Vår verksamhet har en grundstruktur som vilar på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt.

Varje placerat barn/ ungdom har sitt specifika team. På kontoret i Jönköping är vi en arbetsgrupp bestående av platschef, behandlingssamordnare och psykologer. Våra behandlingsfamiljer finns geografiskt boende omkring Jönköping. Barnpsykiater finns på konsultbasis. Extern teamhandledning finns. Idag är hela arbetsgruppen inklusive våra behandlingsfamiljer ca 22 personer och vi har runt 16 placeringar. Tjust Behandlingsfamiljer finns förutom i Jönköping också i Vimmerby, Norrköping och Västervik. Totalt är vi ca 90 anställda. Verksamheten startade som ett familjeföretag 2004, sen 2021 ingår bolaget i Attendo.

Vi verkar för hög psykologtäthet och vi har åtta psykologtjänster i hela verksamheten idag. Dessa träffas kontinuerligt för gemensam utveckling samt i extern psykoterapihandledning.

Tjänsten utgår från vårt kontor i Jönköping. Tjänsten omfattar heltid och vi önskar tillsätta den senast maj 2023.

Din erfarenhet och kompetens

Vi söker dig med klinisk erfarenhet från att ha jobbat med barn och unga. En psykoterapeututbildning är meriterande. Om du inte har detta finns möjlighet att utbilda sig inom tjänsten. Vi arbetar i team med processen kring varje placerat barn eller ungdom. Detta ställer höga krav på din samarbetsförmåga, flexibilitet, mod och en förståelse för att vi människor till stor del formas genom möten med andra i vår omgivning och att möjlighet till förändring ligger i dessa möten.

Du bör ha erfarenhet från de vanligaste psykologiska test- och bedömningsinstrumenten inom området.

Du skall ha B-körkort.

Sista svarsdag: 31 januari. Vi arbetar fortlöpande med urval och intervjuer.

För mer information, kontakta eller maila din ansökan till:

Karin Zöögling, Platschef Jönköping 036-860 20 21, karin (at) tjustbehandlingsfamiljer.se

Gunilla Nyström, Verksamhetschef: 011-300 48 53, gunilla (at) tjustbehandlingsfamiljer.se