Ny platschef i Norrköping

Denna artikel är del 3 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #1

Vi har äran att få presentera vår nya platschef på Norrköpingskontoret, Lotta Hjelm Persson. I en intervju berättar hon om sig själv och förväntningarna på det nya jobbet.

Lotta, berätta vad du har jobbat med innan och vad du har med dig för erfarenheter

– Jag har de senaste 25 åren arbetat med barn och ungdomar på olika sätt. Allt från förebyggande arbete som Fältsekreterare i Mjölby kommun, till att vara utredningssekreterare och nätverksutredare på SIS ungdomshem Folåsa, på den låsta akut- och utredningsavdelningen. Där arbetade vi i team, med olika professioner för att förstå ungdomarna och deras behov, vilket var otroligt lärorikt och ökade min förståelse för komplexiteten kring socialtjänstens barn. Jag har även tidigare arbetat som familjehemskonsulent i ett mindre privat företag och nu senast var jag gruppledare på Familjeenheten på Råd & Stöd i Linköpings kommun. I det uppdraget tog jag emot socialtjänstens behovsbeskrivningar och matchade sedan med bästa möjliga insats. Vidare stöttade och vägledde jag behandlarna som tillsammans arbetade med öppenvårdsinsatser riktat till cirka 150 barn, ungdomar och deras familjer. Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat för en god samverkan med socialtjänsten, då det är en förutsättning för arbetet med fokuset att tillgodose barnens behov.

Varför har du valt att jobba på Tjust behandlingsfamiljer? 

– Det som lockade mig mest i uppdraget som Platschef på Tjust behandlingsfamiljer var att få leda ett engagerat, kompetent gäng som så tydlig har barnets bästa i fokus. De bidrar på olika sätt i att förstå barnet och ger tillsammans barnet ett sammanhang med meningsfullhet och begriplighet i tillvaron. De ger barnet stöd i att hantera sin vardag och möjlighet att utvecklas på ett gynnsamt sätt.

Vad hoppas du att uppnå som Platschef i Norrköping? 

– Att fortsätta stärka och utveckla det kvalificerade behandlingsarbetet vi bedriver för de utsatta barnen som vi har ansvar för. Att utifrån min erfarenhet, av utredningar inom SIS, kunna vidareutveckla arbetet med utredningsplaceringar i ett sammanhang där barnen inte placeras tillsammans med andra i liknande situationer.

Vad tycker du verkar vara mest givande i arbetet med familjehemsvård? 

– Att få möjlighet att vara med och ta del av den resa som barnet och teamet gör tillsammans. Teamets mål är att skapa trygghet och möjlighet för barnets utveckling inom många olika områden, där behandlingsfamiljen är de som skapar förutsättningen för det, genom att finnas där och att orka stå kvar.