Tjust Familjehemsteam, ett alternativ till behandlingsfamilj

Denna artikel är del 2 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #1

Vi har sedan flera år tillbaka erbjudit kommunerna tjänsten “Familjehemsteam”, som ett alternativ till behandlingsfamilj. Tjust familjehemsteam är ett kraftigt utökat stöd som vi erbjuder till familjehem i kommunens egen regi.

Tjust Familjehemsteams kompetenser och professioner kompletterar kommunens egna resurser i ett tätt samarbete i det kommunala familjehemmet. 

En flexibel tjänst

Det är en flexibel tjänst som passar för kortare och tidsbegränsade insatser för att försöka hålla kvar eller förhindra sammanbrott i en redan pågående familjehemsplacering. Det Tjust Familjehemsteam kan bistå med är bland annat handledning och utbildning riktat till det befintliga familjehemmet samt behandlingsmöten och individuella terapeutiska insatser riktade till det redan placerade barnet. Tjust Behandlingsfamiljer har lång erfarenhet och hög kompetens att arbeta med behandling av barn och unga i familjehemsvård.  

Relationellt förhållningssätt

Vi har ett relationellt förhållningssätt, vilket innebär stort fokus på att utveckla den unges och sammanhangets förmåga till samspel och till att skapa bärande relationer. Syftet är att teamet ska stötta familjehemmet att utveckla och stärka anknytningen och samspelet med det placerade barnet/ungdomen och kan vara en insats som sätts in i början av en placering eller under en period när det krisar eller placeringen utvecklas i fel riktning. 

Arbetar som team

Tjust familjehemsteam består av en Leg. Psykolog samt en samordnare som är socionom eller motsvarande och som tillsammans med familjehemmet skapar ett behandlingsteam kring den placerade. Tjänsten kan anpassas eller avvecklas när behovet förändras. Tjust Familjehemsteam innebär en möjlighet att snabbt öka omfattningen på stöd och insatser till både den unge och familjehemmet.

Förfrågan avseende tjänsten görs som vanligt till förfrågansnumret: 0490-34346 eller per mail till: info (at) tjustbehandlingsfamiljer.se.