Värderingsvecka på Tjust Behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 1 av 3 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #1

Under hösten har vi på Tjust Behandlingsfamiljer för första gången haft något som kallas för värderingsvecka på vårt kontor i Vimmerby. Värderingsveckan hölls av vår värderingscoach Malin Nytorpet som i sin roll bland annat verkar för värderingar i vardagen och för att inspirera andra i den andan.

Tjust Behandlingsfamiljer är numera en del av Attendo, och inom Attendo ska varje verksamhet ha en så kallad värderingscoach. Denna ska ha lite extra ansvar för att verksamhetens värderingar om hur vi är mot varandra och hur vi stöttar varandra i det dagliga arbetet uppmärksammas. Vi på Tjust Behandlingsfamiljer arbetar ständigt med att stärka de barn och unga vi möter för att ge de bästa förutsättningar att kunna vara den de är och vill vara genom bland annat nyfikenhet, delaktighet och trygghet. Vi har under hösten för första gången nu också haft något som kallas för värderingsvecka på vårt kontor i Vimmerby och som hölls av en värderingscoach. Värderingscoachens ansvar är bland annat att planera och följa upp värderingsarbetet med verksamhetschefen och verka för värderingar i vardagen och inspirera andra i den andan. Inom Tjust Behandlingsfamiljer är det behandlingssamordnare Malin Nytorpet som är vår värderingscoach och som framöver kommer ha ett samarbete med andra värderingscoacher inom Attendos verksamheter. 

Öka medvetenhet om värderingar

Det huvudsakliga målet med värderingveckan är att skapa en ökad medvetenhet om de värderingar som finns inom Attendo, som är omtanke, kompetens och engagemang. Syftet är att under denna vecka uppmärksamma dessa värderingar lite extra, se hur de påverkar vårt dagliga arbete och våra möten med andra. Att se till att vi tillsammans skapar en välfungerande och trivsam arbetsplats där vi alla gör vårt bästa för våra kollegor, behandlingsfamiljer och barn/unga. 

Tema: uppförandekod

Temat denna vecka var uppförandekoden och där tittade vi närmare på de 10 principerna som finns i samband med ett personalmöte. Vi valde också att jobba med begreppet gemenskap, vad betyder det för mig, när känner jag gemenskap? Samt vad förstör en gemenskap? Våra familjer diskuterade detta i smågrupper först sen i helgrupp. Många intressanta diskussioner blev det med fokus både på sig själv som person, sin arbetsroll och på de barn och unga som vi tar emot.

Arbetet som värderingscoach fortsätter för Malin Nytorpet, som ser fram emot att även inspirera andra delar av Tjust behandlingsfamiljer framöver.