Infokvällar på Tjust behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 3 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #2

Under ett par måndagar i januari har rekryteringssamordnarna Jennie And Sjöblom och Åsa Johansson haft informationskvällar på kontoret i Västervik. Det har varit ett stort intresse och många intresserade familjer från både Västervik och kringliggande kommuner har deltagit.

– I stället för att på vårt sedvanliga sätt bjuda in familjerna en och en har vi nu i samband med en rekryteringskampanj i områdena Västervik och Vimmerby, haft två samlade infokvällar. Totalt har cirka 15 familjer deltagit, berättar Åsa Johansson.

Efter detta har utredning inletts med flera av familjerna, och till de familjer som deltagit erbjöds också en introduktion till familjehemsutbildningen ”Ett hem att växa i” som tagits fram av Socialstyrelsen. De familjer som vill gå vidare för att utredas som behandlingsfamilj, kommer sedan att påbörja utbildningen i sin helhet efter introduktionen.

Ett lättsamt sätta att lära känna Tjust Behandlingsfamiljer

Tanken med detta är att det ska kännas lättsamt att komma hit och lyssna på hur vi jobbar och vad som krävs för att bli familjehem/behandlingsfamilj hos oss, utan att man förbinder sig eller tar några beslut.

– Vi har högt tryck på förfrågningar från kommuner i hela landet, och vi har hela tiden ett stort behov av nya familjer. Alla forum där vi kan få presentera vår fina verksamhet och det fantastiska arbete som våra befintliga behandlingsfamiljer gör, desto större chans att hitta fler nyfikna och engagerade familjehem framåt, menar Rekryteringssamordnare Jennie And Sjöblom.

Tanken är att vi framåt ska genomföra liknande informationskvällar och utbildningsupplägg på våra kontor i Jönköping och Norrköping också.