Nya medarbetare välkomnas till Tjust behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 2 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #2

Vi välkomnar två nya medarbetare till vårt kontor i Norrköping, Claudia och Jens! Här svarar de på ett par frågor om deras erfarenheter och förväntningar på deras nya arbetsplats.

Hej Claudia Manriquez, ny behandlingssamordnare på Norrköpingskontoret! Berätta vad du har jobbat med innan och vad du har med dig för erfarenheter.

– Jag har jobbat med IHF (Intensiv hemmabaserad familjebehandling) i 13 år under Norrköpings kommun.

Min roll där var som familjebehandlare, och mitt huvudsakliga arbete var att hålla i samtal för familjer, föräldrar och par. IHF är tänkt som en insats innan barn och ungdomar placeras utanför sitt biologiska system.

Varför har du valt att jobba på Tjust behandlingsfamiljer?

– Jag valde att arbeta hos Tjust Behandlingsfamiljer därför att jag fick höra hur arbetet med placerade barn bedrevs. Jag lockas av att arbeta i team. Att få bilda team och samarbeta nära en behandlingsfamilj lockade mig då behandlingsfamiljen blir barnets trygga bas och att teamet runt omkring stöttar och möjliggör barnets/ungdomens utveckling positivt.

Vad tycker du verkar vara mest givande i arbetet med familjehemsvård?

– Att arbetet är varierat och utgår från byggande av relationer. Möjlighet att vara en del av stödet till behandlingsfamiljer i form av input och vägledning.

Hej Jens Larsson, ny behandlingssamordnare på Norrköpingskontoret! Berätta vad du har jobbat med innan och vad du har med dig för erfarenheter.

– Jag kommer närmast från kommunens öppenvård och har där arbetat med familjebehandling och tingsrättsbeslutat umgängesstöd. Har tidigare arbetserfarenhet från socialtjänsten som barn- och ungdomshandläggare, HVB och SiS.

Varför har du valt att jobba på Tjust behandlingsfamiljer?

– Jag har mött Tjust Behandlingsfamiljer i tjänsten tidigare och fått ett gott intryck av kompetent och engagerad personal. Har även hört mycket gott från tidigare medarbetare som varit i kontakt med Tjust Behandlingsfamiljer och arbetssättet kring barnen är något som jag tror på och kände att jag gärna vill vara en del av.

Vad tycker du verkar vara mest givande i arbetet med familjehemsvård?

– Det mest givande kring Tjust Behandlingsfamiljers familjehemsvård ser jag är teamet som arbetar runt barnet. Jag tror att ett välfungerande team kring barnet är det som ger störst möjligheter för våra barn till ett självbestämmande liv framöver.