Tinny Byström – ny utvecklingsledare på Tjust Behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #2

Sedan någon månad tillbaka arbetar Tinny som utvecklingsledare på Tjust behandlingsfamiljer.

Hon arbetade senast som verksamhetsutvecklare på barn- och utbildningskontoret i Nordmalings kommun. Nu har den naturälskande Tinny tagit med sig sambon och deras två barn och flyttat 70 mil söderut till Finspång med anledning av det nya arbetet.

Tinny, berätta vad du har med dig för arbetslivserfarenheter som du tror kommer till nytta i ditt arbete som utvecklingsledare på Tjust.

– I mitt tidigare arbete som verksamhetsutvecklare hade jag ansvaret för det övergripande systematiska kvalitetsarbetet genom att upprätta och uppdatera rutiner, strukturera upp där det behövdes och implementera nya arbetssätt där det behövs för att utveckla verksamheten framåt. Jag tänker att jag kan bidra med bland annat att vara den personen på Tjust Behandlingsfamiljer som har helhetssynen.

Varför har du valt att arbeta på just Tjust behandlingsfamiljer?

– Jag gillar ju att arbeta med utveckling generellt och Tjust Behandlingsfamiljer tilltalar mig på flera sätt. Framför allt att kärnan i verksamheten och den värdegrund och de nyckelbegrepp som verksamheten vilar på är sådant som jag känner att jag kan stå för och känner igen. Så att få chansen att arbeta på central nivå med verksamhetsutveckling på det här sättet i verksamheten känns jättebra. För mig är det viktigt att få arbeta där jag känner tillit och trygghet och på en arbetsplats och i ett sammanhang där det personliga också kan få plats och man som person kan få växa och utvecklas.

Vad tycker du verkar vara mest givande i arbetet med familjehemsvård?

– Jag kommer ju inte vara inne och jobba i själva behandlingsarbetet på det sättet, men tanken är ju att jag ska se hela verksamheten utifrån ett bredare perspektiv och på det sättet kunna bidra till att uppmärksamma utvecklingsområden och genomföra förbättringar i verksamheten där det behövs . Det är många andra viktiga funktioner och personer som arbetar på detaljnivå och med behandlingen och som behöver få vara där och göra det.