Utbildning i mentalisering

Denna artikel är del 4 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #2

I Jönköping har vi nu haft en introduktionsutbildning i mentalisering för behandlingsföräldrar.

Vår målsättning är att alla våra behandlingsfamiljer skall genomgå denna utbildning, då det är ett viktigt förhållningssätt som genomsyrar allt arbete vi gör på Tjust behandlingsfamiljer.

Förmåga till mentalisering – en viktig framgångsfaktor

Under utbildningen har psykolog Rebecka Nietsche gått igenom begreppet mentalisering – de olika utvecklingsfaserna och att vi alla kan drabbas av mentaliseringssvikt. Våra placerade barn och ungdomar har ofta med sig brister i mentaliseringsförmågan, och det är viktigt att vi förstår och förhåller oss till detta i vårt arbete. Att utveckla sin förmåga till mentalisering är ett långsiktigt arbete men en viktig framgångsfaktor.

Rollspel för mentaliseringssvikt

Under utbildningstillfällena har behandlingssamordnare Karin Brunbäck och platschef Karin Zöögling presenterat olika rollspel som visat på situationer med mentaliseringssvikt där deltagande behandlingsföräldrar fått gett regi för hur man kan göra istället. En uppskattad introduktionsutbildning som kommer återkomma för ytterligare en grupp senare under våren.