Utredningsplaceringar på Tjust Behandlingsfamiljer

Denna artikel är del 5 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #2

På Tjust behandlingsfamiljer har vi samlat en rad olika kompetenser i form av psykologer, socionomer, terapeuter och psykiatriker med flera. Detta medför att vi även kan erbjuda kommunerna utredningsplaceringar.

Utredningsplaceringar kan vara ett alternativ när socialtjänsten behöver placera men har behov av utredning för att avgöra lämplig insats.

12 veckors utredning

Ibland har socialtjänsten behov av att verkställa en placering men inte tillräckliga resurser för att avgöra vilken typ av insats som behövs. Tjust behandlingsfamiljer kan då åta sig ett utredningsuppdrag. En utredning pågår i 12 veckor och utgår från de frågeställningar som socialtjänsten har. Vi har tvärprofessionella team med socionom, psykolog och barnpsykiater som tillsammans med vår behandlingsfamilj lägger upp utredningsarbetet.

Vårt utredningsutlåtande bygger på en kartläggning av den unges bakgrund, observationer i vardagsmiljö samt psykologutredning.

Lämna förfrågan?

För att lämna förfrågan om eller bara bolla eventuell utredningsplacering, hör av dig på telefon till oss:  0490–343 46.