Vi behöver bli fler!

Denna artikel är del 4 av 4 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #3

I en tid när allt fler barn och ungdomar mår dåligt och problematiken kryper allt lägre ner i åldrarna, är behovet av nya behandlingsfamiljer stort.
– Just nu är behovet extra stort i den här regionen. Vi tvingas tacka nej till så många barn, berättar Matilda Agebjörn som är platschef på Tjust Behandlingsfamiljer i Vimmerby.

I dagsläget har Tjust Behandlingsfamiljer ungefär 65 familjer anställda och som behovet ser ut är detta alldeles för få.
– I Vimmerby och Västervik har vi familjer som varit anställda väldigt länge, så vi har några pensionsavgångar framför oss. Medan andra kanske inte vill längre eller väljer att ta en paus av olika anledningar. Så just nu är behovet extra stort i den här regionen som även omfattar Hultsfreds kommun, berättar Matilda.

Omfattande rekryteringskampanj

Under våren har man inlett en omfattande rekryteringskampanj för att möta efterfrågan på nya familjer. Jennie And Sjöblom är rekryteringssamordnare på Tjust Behandlingsfamiljer och hon berättar att kontoren i Vimmerby och Västervik skulle tillsammans behöva runt 15 familjer för att vara uppe i full kapacitet.
– Utöver det behöver vi också kontaktfamiljer. Vi har sett att det är ett vinnande koncept att familjerna får avlastning för det blir i perioder tungrott med barn som inte mår helt bra, säger Jennie.

Tvingas tacka nej

I dagsläget behöver Tjust Behandlingsfamiljer tacka nej till 25-30 barn i veckan.
– Gemensamt för de barn vi tar emot är att de är väldigt traumatiserade, det är något vi är specialiserade på. Och när vi pratar trauma idag är det ofta inte bara en enskild händelse som har hänt, utan det är ofta ett långvarigt trauma. Exempelvis att barnet vuxit upp i grav omsorgssvikt, de har inte fått mat, inte kärlek – de har helt enkelt inte blivit omhändertagna. För ett litet barn är det ett trauma varje dag att växa upp så och det gör någonting med ett barn att ha det så, berättar Jennie.

Intresserad av att bli behandlingsfamilj?

För att bli behandlingsfamilj på Tjust Behandlingsfamiljer behöver man vara öppen och nyfiken på människor, samspel och relationer.
– Rent praktiskt behöver man ha ett rum över, man får genomgå en lämplighetsbedömning, det går ju inte att man finns i brottsregistret exempelvis. Det behövs däremot ingen utbildning, utan den får man hos oss, säger Matilda.

Läs mer om vad det innebär att bli behandlingsfamilj här.