Som att tina ett hallon – artikel i tidningen Mellanrummet

Denna artikel är del 1 av 5 i nyhetsbrevsutgåvan 2023 - #4

Våra psykologer Kristina F Rosenqvist och Rebecka Nietsche, har under våren 2023 publicerat en artikel i branschtidningen Mellanrummet. ”Som att tina ett hallon – att arbeta psykoterapeutiskt med barn placerade i behandlingsfamilj”

Att bedriva psykoterapi med barn och tonåringar, som är omhändertagna av socialtjänsten och placerade i familjehem, innebär speciella omständigheter för alla inblandade.

Kristina F Rosenqvist och Rebecka Nietsche är båda psykologer och leg. psykoterapeuter utbildade vid Ericastiftelsen i Stockholm. De är verksamma med att bedriva barn- och ungdomspsykoterapier med barn som är placerade i så kallade behandlingsfamiljer, Treatment By Foster care (TBF). Författarna lyfter metodfrågor och teman som ofta gestaltas och vill med denna essä berätta inifrån barnpsykoterapirummet. Något de tänker vore intressant för Mellanrummets läsare.

Texten innehåller avidentifierade vinjetter för att bevara konfidentialiteten. Författarna har valt att begränsa sig till att beskriva barnpsykoterapi även om de även bedriver psykoterapi med tonåringar.

Du hittar artikeln i sin helhet här som-att-tina-ett-hallon.pdf (mellanrummet.net)