Behandlings-/insatslängd

BehandlingstidVid placeringar tillämpas individuell behandlingstid på barnets behov och omständigheter. Genomsnittligt ligger den på 24 månader.

Vid placering av yngre barn kan  behandlingsplaceringen kan övergå till en uppväxtplacering i samband med minskat behov av behandlingsinsatser.

Handledning till familjehemmet, del i avlastningssystem är exempel på insatser som kan fortsätta ingå i placeringen.

I varje ärende görs en individuell bedömning i samråd med uppdragsgivaren.