Miljöarbete

Tjust Behandlingsfamiljer arbetar aktivt för att höja kunskapen om miljöfrågor i organisationen och minska negativ miljöpåverkan.

Eftersom transporterna är en nödvändig del av verksamheten och står för företagets största miljöpåverkan har vi medvetet skaffat miljöklassade bilar till vår bilpark och sommaren 2013 kompletterades den med en elbil som fungerar bra för transporter kring våra kontor i Västervik, Vimmerby och dess närområde, där de flesta av våra familjehem finns. Vår personal kommer också att erbjudas en Eco driving-kurs för att lära sig köra mer bränsleekonomiskt.

Arbetsmiljöarbetet utvecklas hela tiden. Vi ser över förbrukningen av kontorsmaterial på våra kontor och har en aktiv källsortering. Via våra behandlingsfamiljers engagemang ökar även miljömedvetenheten hos våra barn/ungdomar.