Skola/Skolverksamhet/Studieverksamhet

Skolsituation

Skolgången har en avgörande betydelse för våra ungdomars framtid. Vi ägnar därför mycket uppmärksamhet åt våra ungdomars skolgång.  Inför en ny placering kontaktar behandlingssamordnare den nya skolan för att planera skolgången utifrån de behov som framkommit genom kontakter med uppdragsgivaren, tidigare studier och den gamla skolan.

Tjust Behandlingsfamiljer arbetar aktivt med skolkontakten och skolan erbjuds handledning av personalen kring den unge.

Behandlingssamordnaren deltar regelbundet vid möten om den unges skolsituation. Skolmötena dokumenteras och följs upp och vid incidenter upprättas tillbudsrapport och en gemensam handlingsplan med den unge, skolan och behandlingsföräldrarna.

Både behandlingsföräldrar och behandlingssamordnare finns också till hands när akuta situationer uppstår. Den vardagliga kontakten med skolpersonalen ansvarar behandlingsfamiljen för.

Behandlingsfamiljen stöttar extra och hjälper till med planering kring läxor och studier utifrån genomförande planen och den inskrivningsbedömning som gjorts av den unge. Bedömningen kan visa på styrkor och strategier för inlärning vilket blir en del av behandlingsfamiljens sätt att arbeta med stödet för läxor samt en viktig del i vårt stöd till skolan och deras arbete med den unges skolgång.