Fritid

fritidssysselsättningar

Hos oss får våra barn/ungdomar ett nytt sammanhang och ett sammansvetsat team av professionella som omger dem, men fortfarande behövs jämnåriga vänner och intressen.

Många av våra placerade barn och ungdomar har med sig brister kring det sociala samspelet från sina tidigare relationer och kan behöva hjälp att lära sig andra sätt att förhålla sig till nya bekantskaper. Att väcka våra barns/ungdomars nyfikenhet och hjälpa dem finna berikande nya intryck ses som ett viktigt inslag i behandlingen.

För någon kan en en idrottsförening vara rätt sammanhang att delta i det sociala samspelet, för en annan kan det vara LAN-träffar eller att helt enkelt bara umgås på fritidsgården. Oavsett vilken aktivitet det blir så är samspelet med andra en grund för att skapa ett sammanhang man kan trivas i.